Bích thét

More Views

Bích thét

Liên hệ

Details

Bích thét đen bích mạ kẽm 

Tiêu chuẩn BS JIT ASTM